Апостоловський район
www.apost-rn.dp.gov.ua


За участю заступника голови райдержадміністрації А.В.Карпушенко проведено підсумкове засідання медичної ради КЗ «Апостолівська ЦРЛ» ДОР» під головуванням головного лікаря КЗ «Апостолівська ЦРЛ»ДОР», голови медичної ради С.В.Савіна, членів медичної ради - заступника головного лікаря С.І.Заріцької, завідувача консультативною поліклінікою О.О.Куницького, завідувачів стаціонарних відділень лікарні: В.А.Палатай, В.П.Мажари, Н.В.Шашковой, К.В.Колєсніка, Є.В.Черенкова, лікаря-хірурга О.С.Приданова, лікаря - онколога Д.Г.Липки, лікаря - офтальмолога С.Г.Подляцького, серед запрошених - головний лікар КЗ «Апостолівський районний центр первинної медико -санітарної допомоги» М.Ф.Ларченко.

На порядку денному були питання:

  1.Про підсумки роботи КЗ «Апостолівська ЦРЛ» ДОР» у 2013 р. та перспективне планування діяльності закладу на 2014 р.
  2.Співпраця з первинною ланкою медицини КЗ «Апостолівський районний центр первинної медико- санітарної допомоги»в приміщенні КЗ «Апостолівська ЦРЛ»ДОР».
  3. Проблемні питання.
Головний лікар КЗ «Апостолівська ЦРЛ» ДОР» С.В.Савін привітав всіх присутніх з успішною здачею річного звіту за 2013 р. та поставив задачі перед колективом на 2014 рік.
На базі «КЗ «Апостолівська ЦРЛ» ДОР» розташовано 200 ліжок цілодобового лікування хворих. Забезпеченість ліжками після реорганізації ліжкового фонду склала в районі 34,8 на 10 тис. населення (при обласному 82,5)
Плани роботи відділень по стаціонару достатньо стабільні. У відділеннях КЗ «Апостолівська ЦРЛ» ДОР» проліковано 6726 хворих, у тому числі сільського населення - 2721. Летальність зменшилась у порівнянні з 2012 р. з 2,6 до 2,43. ( при обласному 0,35).
Покращилась оперативна активність у відділеннях хірургічного профілю. Проведено більше оперативних втручань.
За рік проведено 24 засідання ЛКК, 12 засідань КЕК. За рік проведено 10 паталогоанатомічних конференцій. З метою підвищення кваліфікації проведено 12 науково - практичних конференцій.
Завідувач консультативної поліклініки лікарні О.О.Куницький повідомив, що поліклініка обслуговує м. Апостолове та надає консультативну допомогу хворим району по всіх наявних спеціальностях. Забезпеченість лікарями -89,1%, залишаються вакантними посади лікаря функціональної діагностики та фтизіатра.
Створено і виконується графік виїздів спеціалістів до сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Бригада спеціалістів у складі : невропатолога, акушер-гінеколога, отоларинголога, кардіолога, уролога, хірурга, лікаря кабінету «Довіра» здійснює виїзди на дільниці.
В 2013 році проведено 36 виїздів, оглянуто 1512 чол. із них: сільських мешканців – 1488 чол.; дітей – 122 чол.; підлітків – 137 чол..
Консультативна поліклініка працює у дві зміни з 8.00 до 18.00. Друга зміна забезпечується лікарем терапевтом, окулістом, педіатром та отоларингологом, впроваджена автоматизована система попереднього запису на консультацію до КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім.Мечнікова», а також був створений телемедичний центр з метою надання якісної, своєчасної медичної допомоги населенню спеціалістами з використанням телемедичних технологій. За 2013 рік проведено – 15 телемедичних консультацій. Хворі мають можливість бути проконсультованими висококваліфікованими спеціалістами третинного рівня, після чого, при необхідності, хворому можна запланувати необхідні дообстеження та узгодити дату госпіталізації.
В 2013 р. прийнято – 127615 чоловік, що складає 93,5% від запланованого, з них 51599- з приводу захворювань, 76016 - на профоглядах.
Згідно з наказом від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» були організовані та проведені медичні профілактичні огляди підлеглих атегорій громадян за планом- графіком.
Найбільш розповсюджена патологія - серцево-судинні захворювання, на другому місці- захворювання органів травлення, зросла кількість захворювань щитовидної залози. З осіб, що пройшли профогляд оздоровлено у стаціонарах та амбулаторно 1004 чол.
Від організації Червоного Хреста у 2013 р. отримали соціальну підтримку – 13 чол. (78 соціальних продуктових пайків на суму 9292грн.)
Присутні уважно заслухали інформацію лікаря -онколога Д.Г.Липки про аналіз роботи онкослужби Апостолівського району за 2013 р. Всього на онкообліку на кінець 2013 року знаходиться – 1262 хворих.
В структурі онкозахворюваності по району перше місце займає рак шкіри, друге рак молочної залози. Протягом 2013 року зареєстровано з вперше встановленим діагнозом – 208 хворих. В порівнянні з 2012 роком відмічається зростання захворюваності серед населення, що викликає занепокоєння.Залишається проблема онкопрофоглядів сумісно з первинною ланкою.
Як зазначила заступник голови райдержадміністрації А.В.Карпушенко: « Треба планувати спільні заходи та більш продуктивно співпрацювати з первинною ланкою медицини, забезпечити своєчасну діагностику та лікування, створити відповідні умови для пацієнтів та медичних працівників, щоб досягти головної мети - підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування населення району.
В результаті проведеної за 2013 рік роботи медична рада вирішила:
Поліпшувати показники роботи стаціонарів; забезпечити взаємодію між лікарями – спеціалістами КЗ «Апостолівська ЦРЛ» ДОР» та лікарями КЗ «Апостолівський РЦ ПМСД» ; особливу увагу приділити профілактиці ВІЛ/СНІД, туберкульозу, онкозахворювань, запланувати та провести лікарську конференцію з питань раннього виявлення злоякісних пухлин, в тому числі раку візуальної локалізації, активно запровадити проведення мамографій при профоглядах населення.»

                                                                                        В Поліпшувати показники роботи стаціонарів; забезпечити взаємодію між лікарями – спеціалістами КЗ «Апостолівська ЦРЛ» ДОР» та лікарями КЗ «Апостолівський РЦ ПМСД» ; осо